Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting is belasting die wordt geheven over de winst die gemaakt is door NV’s, BV’s, coöperatieve verenigingen, stichtingen etc. Kortom door instellingen die niet als persoon maar als ‘lichaam’ actief zijn binnen het economische verkeer.

Omdat de winst uit een onderneming vaan aan aandeelhouders wordt uitgekeerd waar ook al dividendbelasting over geheven is spreken we bij vennootschapsbelasting ook wel van dubbele belastingheffing. Ook komt het vaak voor dat de winst wordt uitgekeerd aan een ander lichaam die op zijn beurt ook al onderworpen is aan vennootschapsbelasting.

Teneinde deze opeenstapeling van vennootschapsbelasting te vermijden is voor deze situaties de deelnemingsvrijstelling in het leven geroepen. Dit houdt in dat de winst die van een ander nauw verbonden vennootschap wordt ontvangen, niet nogmaals wordt belast.