Inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting is de belasting die de overheid heft over iemands totale jaarinkomen. Dus wanneer iemand inkomsten ontvangt mag men er vanuit gaan dat hij of zij hierover belasting dient te betalen. Om zoveel mogelijk rekening te houden met iemands persoonlijke omstandigheden (ziekte, ouderdom, leeftijd, welstandsniveau) is er een schier oneindige lijst aan aftrekposten, regels en voorwaarden. Daarnaast wordt het gehanteerde tarief naar draagkracht gemeten, d.w.z: De hoogte van het tarief is afhankelijk van iemands inkomen. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de inkomstenbelasting. Tevens betalen rijken verhoudingsgewijs meer dan minderbeelden.

Voor wie?
Inkomstenbelasting wordt alleen geheven over het belastbaar inkomen van natuurlijke personen die inkomsten ontvangen uit in Nederland afkomstige bronnen.

Drie soorten inkomen: het boxenstelsel
Voor de inkomstenbelasting zijn er drie soorten belastbaar inkomen. Deze inkomens zijn ondergebracht in drie zogenoemde boxen:

 • box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning;
 • box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang;
 • box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen.

 • Overzicht boxen

  In de volgende tabel wordt aangegeven welke inkomsten in welke box vallen en welke tarieven en aftrekposten daarbij horen.

  TABEL OVERZICHT BOXEN

  Box 1

 • Belastbaar inkomen uit werk en woning;
 • Loon, pensioen, sociale uitkeringen;
 • Resultaat uit overige werkzaamheden;
 • Auto van de zaak;
 • Winst uit onderneming;
 • Ontvangen alimentatie en andere periodieke uitkeringen;
 • Eigen woning;
 • Terugontvangen premies voor lijfrenten.

 • Aftrekposten:

 • Reisaftrek openbaar vervoer;
 • Fietsaftrek;
 • Aftrek hypotheekrente en andere aftrekposten;
 • Uitgaven voor kinderopvang;
 • Lijfrentepremies;
 • Verrekenbare verliezen uit werk en woning;
 • Persoonsgebonden aftrek.

 • Box 2

 • Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang;
 • Voordelen uit aandelen en winstbewijzen die behoren tot een aanmerkelijk belang; Vervreemdingsvoordelen van deze aandelen en winstbewijzen.

 • Aftrekposten :
 • Verrekenbare verliezen uit aanmerkelijk belang.

 • Box 3
 • Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen;
 • Vast rendement (4%) over vermogen, bezittingen min schulden: het inkomen uit sparen en beleggen.
 • Aftrekposten:
 • geen;

 • Inkomsten in verschillende boxen:
 • Als u inkomsten heeft in twee of drie verschillende boxen, worden die inkomsten apart behandeld en zo veel mogelijk apart belast. Dat betekent het volgende:

 • Elke soort inkomsten valt in het algemeen in één box. Uw inkomsten kunnen dus niet dubbel worden belast;
 • Voor het belastbare inkomen in box 1, 2 én 3 gelden verschillende tarieven;
 • U kunt een negatief inkomen (verlies) in de ene box niet verrekenen met een positief inkomen in een andere box. Voor verliezen in box 2 geldt een bijzondere regeling.

 • Aftrekposten

 • Aftrekposten die rechtstreeks te maken hebben met inkomsten in een box, verminderen het inkomen in die box.