Ecabo

Wat is ECABO?

ECABO geeft vorm aan de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Als een brug tussen vraag en aanbod verbindt ECABO bedrijven en onderwijsinstellingen met elkaar. Ze wil het vernieuwde, praktijkgerichte mbo optimaal laten aansluiten bij de behoeften van het bedrijfsleven, zodat goed opgeleide leerlingen op de juiste plek terechtkomen. Dat vraagt voortdurende aandacht, want de veranderingen op de arbeidsmarkt gaan razend snel. Hedendaagse verschijnselen als internationalisering, levenslang leren en telewerken stellen steeds nieuwe eisen aan (toekomstige) werknemers. Erkenningsnummer Ecabo: 9723736