Downloads

Klik op onderstaande links om de formulieren te downloaden

- Aanvraag G rekening

- Afdracht premies werknemersverzekering

- Betalingsregeling van betaling ondernemers

- De belasting niet betalen

- Elektronische handtekening

- Kwijtschelding van belasting en/of premie voor particulieren

- Omzetbelasting suppletie

- Opgaaf startende onderneming

- Rekeningnummer veranderen belasting

- Betalingsregeling formulier Dubar’s Accountancy

- Aanvraag verklaring arbeidsrelatie (tijdelijk buiten gebruik)

- Aanvraag verklaring omtrent het gedrag (tijdelijk buiten gebruik)

Op deze website wordt veelvuldig gebruik gemaakt van pdf-bestanden.
Om pdf-bestanden te kunnen lezen heeft u een apart leesprogramma (reader/viewer) nodig, bijvoorbeeld het programma Adobe Reader. Op de site van Adobe kunt u Adobe Reader gratis downloaden.