Dividendbelasting

Winst uit een onderneming wordt enerzijds gebruikt om nieuwe investeringen te betalen. Anderzijds wordt een deel van de winst uitgekeerd aan de aandeelhouders van een onderneming. Dit deel uitgekeerde winst noemt men dividend. Over deze dividend wordt over het algemeen 25% belasting gerekend die voor 15% door de uitdelende vennootschap wordt ingehouden en aan de belastingdienst afgedragen worden en de overige 10% zal verrekend worden in uw aangifte inkomstenbelasting.

Afhankelijk van de aard van de aandeelhouder (persoon, bedrijf, stichting o.i.d) bestaat er een samenhang tussen dividendbelasting en inkomstenbelasting (i.g.v. persoon) of vennootschapsbelasting (i.g.v. rechtpersoon).

De belasting wordt geheven van degenen die opbrengst ontvangen uit:

  • aandelen;
  • winstbewijzen;
  • winstdelende obligaties;
  • bewijzen van deelgerechtigheid.